Opravy památek

Rekonstrukce a opravy památkových objektů po celé ČR

Provádíme opravy jak státních, tak soukromých památkových objektů. Velká část jich je zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Naší specializací jsou opravy církevních objektů (zejména kostelů).

V neposlední řadě se zabýváme opravami hradů  a zámků a objektů s nimi souvisejících.

Práce realizujeme jak formou generálních dodávek, tak i subdodavatelsky pro vyššího dodavatele stavby.

 

Kontakt - tel. 608373535

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024