Pronájem luxusní Yachty - 10 tis Euro/týden

Pronájem luxusní motorové Yachty Galeon 460 Fly 10 tis Euro/týden
cena je pouze orientační, záleží na daném termínu a na službách

 

Každoročně roste počet jachtařů, kteří se rozhodnou strávit část své dovolené na moři. Jestliže nevlastní svoji vlastní jachtu, zpravidla jim nezbyde nic jiného, než si ji pronajmout. Pronájem, neboli charter jachty má svá pravidla a je žádoucí se v nich orientovat.
 

Organizací, které nabízejí jachty k pronájmu, je celá řada a letmé prolistování jakéhokoliv zahraničního časopisu s jachtařskou tematikou nám umožní základní orientaci na trhu. Dříve, než si některou z nich zvolíme, je důležité vědět, co vlastně očekáváme. Můžeme volit podle ceny jachty za pronájem, potom asi nebude volba příliš složitá. Než se ale rozhodneme, je vhodné si položit několik otázek.
 

 

 1. Je jachta k charteru určená a pro tento účel náležitě pojištěná? U velké organizace tomu asi tak bude, tam, kde nám nabídnou jednu nebo dvě jachty, se raději zeptáme.
 2. V jaké výši jsou stornopoplatky? Většina organizací požaduje zaplatit za pronájem alespoň jeden měsíc před datem pronájmu, ale jen některé z nich současně nabídnou pojištění stornopoplatků.
 3. Bude v případě potřeby někdo dostupný v kteroukoli dobu? Představme si, že se nám porouchá motor nebo že roztrhneme plachtu. Poradí a pomůže nám pronajímatel nebo si budeme muset poradit sami? A kdo to zaplatí?
 4. Je jachtám věnována po skončení každého charteru profesionální péče? Mám zde na mysli odbornou kontrolu a údržbu všech zařízení. Jsou k dispozici náhradní díly? Je zajištěn úklid jachty?
 5. Je v přístavu vždy k dispozici zástupce organizace, aby nás seznámil s jachtou a předal nám ji ve stanoveném termínu podle předávacího protokolu? A je inventář jachty podle tohoto protokolu připraven k předání?
 6. Lze se předem dozvědět, jak je jachta vybavená a jaké požadavky na bezpečnost plavby splňuje? Mimochodem, víme, jaké požadavky by to měly být?
 7. Víme přesně v jakém stavu máme jachtu vrátit? Co znamená ve smlouvě termín, že jachtu máme vrátit uklizenou? Úklid jachty je zpravidla zahrnut do ceny pronájmu, některé organizace jej účtují zvlášť. Tam, kde jachtu uklízejí pouzezákazníci, asi nebudeme očekávat vysokou úroveň nabízených služeb.

   

Na většinu otázek lze odpovědět ještě před vlastním zaplacením za pronájem. Solidní organizace nám nabídne několik adres zákazníků, kteří pluli na jachtě, o kterou máme zájem. To nám umožní zjistit předem informace nejen o jachtě samotné, ale i o oblasti, ve které hodláme plout.

 

Po zaplacení za pronájem zpravidla obdržíme tzv. boarding pass, neboli palubní lístek. Jsou na něm uvedeny údaje o tom, kdo si jachtu pronajal, od kdy do kdy platí pronájem, jak se jachta jmenuje, kde předně bude vyvázána a výše depozitu, který zaplatíme na místě zástupci organizace. Výše depozitu je různá, může být nulová, většinou se pohybuje kolem 2.000,- DM podle velikosti jachty. Většina jachet je pojištěna s určitou výší spoluúčasti na vzniklých škodách a depozit slouží k pokrytí této spoluúčasti. Jestliže vrátíme jachtu v pořádku, je nám vrácen v plné výši. Je dobré předem vědět, co se z depozitu platí a co ne. Vždy to bude případná ztráta inventáře jachty. Až do výše depozitu budeme muset rovněž uhradit poškození jachty způsobené naším zaviněním. Některá organizace vrací depozit ihned, některá až 14 dní po skončení pronájmu.

 

To vše je uvedeno ve smlouvě, kterou s organizací uzavřeme v písemné formě. Smlouva se zpravidla podepisuje po převzetí jachty. Není třeba zdůrazňovat, že je výhodné znát obsah smlouvy předem, pokud možno dříve, než zaplatíme za pronájem.

 

Většina smluv je podle určitého vzoru, například v Řecku je smlouva ověřena Ministerstvem námořní dopravy / No. 831/76/, ve Velké Británii se setkáme s univerzální smlouvou připravenou Yacht Charter Association.

Je dobré přesně vědět, co smlouva obsahuje, ta řecká například zakazuje vyplouvat při předpovědi síly větru větší než 6° Beauforta. Většina smluv rovněž přesně vymezuje oblast, ve které můžeme plout.

 

Jakým způsobem jachtu přebíráme? Obecně platí, že ji přebíráme podle předem připraveného inventáře. Obsah inventáře je u každé jachty jiný, jeho minimální rozsah týkající se bezpečnosti plavidla je dán předpisy, další vybavení řeší vnitřní předpisy.

 

Praxe kontroly inventáře se velice liší, lze přebírat jeden údaj inventáře za druhým, přepočítávat počet talířů a vidliček, nechat si vše podrobně vysvětlit a ukázat. Zkušený jachtař se především zaměří na funkci důležitých zařízení. Vždy je nutné znát obsah palivové nádrže a nádrží pitné vody. Zeptáme se, jakou má motor hodinovou spotřebu, u motorových jachet je obvykle nutné pravidelně doplňovat palivo.

Některé charterové společnosti poskytují svým klientům návody jak a co na jachtě kontrolovat nezávisle na inventáři.

 

Obvykle se doporučuje:

 1. při přebírání jachty vyzkoušet funkci motoru a ovládání převodovky, při té příležitosti
 2. zkontrolujeme dobíjení akumulátorů
 3. zjistit, kde se měří hladina oleje a kde se olej dolévá
 4. seznámit se s obsluhou toalety a jak se postupuje při jejím ucpání
 5. vyzkoušet funkci elektronických přístrojů, obsluhu rádia VHF
 6. vyzkoušet obsluhu kotevního vrátku
 7. zeptat se na umístění všech dnových ventilů a pojistkové skříně
   

Kromě toho by na plavidle měly být jasné instrukce obsluhy a údržby všech zařízení. Ovládání jachty a obsluhu veškerého zařízení musí znát kromě kapitána alespoň jeden další člen posádky. Odborné znalosti přitom nemusejí znamenat vlastnictví nějakého kvalifikačního stupně. Některé organizace trvají u nižších kvalifikačních stupňů na zkušební plavbě před předáním plavidla. Jestliže zákazník není schopen samostatně plavidlo ovládat, je mu po dobu charteru doporučen profesionální skiper. U motorových jachet lze provést doškolení na místě, u plachetnic to obvykle není možné.

 

Po skončení pronájmu vracíme plavidlo zástupci organizace. Většinou je naší povinností vrátit jej s plnou palivovou nádrží, nádrže pitné vody se obvykle nedoplňují. Přebírající se nás obvykle zeptá na problémy a závady. Případnou ztrátu inventáře hradíme z depozitu. Jestliže nesouhlasíme s částkou, kterou máme uhradit, sepíšeme odpovídající protokol a škodu řešíme dodatečně. Je dobré vědět, že pro tyto účely je možné uzavřít odpovídající pojistku.

 

A co na závěr? Nemít přílišné obavy, jde o naši dovolenou, kterou hodláme příjemně užít a pokud nám přeje počasí, tak ji zpravidla užijeme podle našich představ.

 

 

Kontakt - tel. 608373535

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024